Privacybeleid

1. Doeleinden waartoe uw gegevens worden verwerkt

De verzamelde gegevens zijn louter bestemd om te worden verwerkt ofwel voor de organisatie van de lezing op uw evenement, ofwel voor de organisatie van uw citytrip.

In geen geval worden uw gegevens gebruikt voor direct marketing doeleinden. 

2. Verwerking van de gegevens

In de huidige privacyverklaring wordt onder “gegevens” verstaan alle informatie die U aan Dirk verstrekt.  

Volgende categorieën van gegevens worden verwerkt.

a. De gegevens die worden verzameld via de website www.dirkdebeaussaert.be. Deze gegevens omvatten uitsluitend de naam, voornaam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene.

Deze categorie gegevens wordt hierna “categorie a” genoemd.

b. De gegevens die Dirk verzamelt of verwerkt in het kader van zijn dienstverlening.

Deze gegevens bevatten alle gegevens betreffende de organisatie van uw gastenlijst/evenement of betreffende de organistatie van uw citytrip. Deze gegevens omvatten zowel identiteitsgegevens (waaronder naam, voornaam, adres, beroep, geboorteplaats- en datum, contactgegevens, burgerlijke staat, rijksregisternummer, ondernemingsnummer en BTW-nummer), als gevoelige persoonsgegevens (persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, alsook de verwerking van persoonsgegevens die het seksuele leven en de gezondheid betreffen)

Deze categorie gegevens wordt hierna “categorie b” genoemd.

 Deze gegevens worden als volgt verzameld:

- De gegevens van categorie a worden uitsluitend rechtstreeks verzameld via de website, middels het daartoe bestemde contactformulier.

- De gegevens van categorie b worden verzameld bij betrokkenen, maar kunnen eveneens worden meegedeeld door derden (reisagentschap, vliegtuigmaatschappij, hotel…).

Door het invullen van de gegevens op het contactformulier geven zowel de betrokkene, als, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) hun ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de verstrekte gegevens voor de in huidige privacyverklaring omschreven doeleinden en erkennen zowel de betrokkene als, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) dat hij deze privacyverklaring heeft gelezen, de inhoud van deze privacyverklaring heeft begrepen en deze privacyverklaring heeft aanvaard.

3. De ontvangers en categorieën ontvangers van de gegevens

De gegevens worden enkel verwerkt voor de doeleinden omschreven in deze verklaring. 

Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de organisatie van de citytrips (boeken van vluchten/hotels) kunnen worden ontvangen door derden, ook buiten de Europese Unie.  

4. Wetgeving en regelgeving

De verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens is onderworpen aan zowel Belgische regelgeving, als aan regelgeving van de Europese Unie.

De verwerking van gegevens die op heden zijn verzameld, is onderworpen aan het privacybeleid en aan de regelgeving die op het ogenblik van de verwerking van toepassing is.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×